Avís legal i condicions d’us

Es tracta d’un lloc web 100% segur, per la qual cosa volem informar-vos que: ESTANISLAO MARTINEZ MARSAL, com responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, per donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), i informar a tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d’ús.
 
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se al compliment de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altres disposicions legals que fora d’aplicació.
 
Ens reservem el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de notificar o posar en contacte els usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web.
 
 

DADES IDENTIFICATIVES

Nom comercial: Òptica Cervera
Responsable: ESTANISLAO MARTINEZ MARSAL

Direcció postal: C/Victoria nº 7,Cervera (25200), Lleida, Espanya
Correu electrònic: contacte@opticacervera.com
 
 

OBJETIU

Els serveis prestats pel responsable del lloc web són els següents:
  • Comercialitzar els nostres productes i serveis exposats a la web.
 
 

USUARIS I ÚS DEL LLOC WEB

L’accés i/o ús d’aquest lloc web li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des l’accés i/o ús, aquestes condicions d’ús, no obstant això, pel mer ús del lloc web no suposa l’inici de cap relació laboral/comercial.

Quan sigui necessari facilitar dades personals per a l’accés a determinats continguts o serveis, l’usuari garantirà la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. Donarem a aquestes dades el tractament automatitzat adequat segons la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a l’apartat de política de privacitat.

 

El lloc web proporciona accés a articles, informació, serveis i dades (en endavant, “els continguts”) titularitat del RESPONSABLE. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web.

 
L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts oferts a través del seu lloc web i sense limitació, a no utilitzar-los per:
 
  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptat als drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers, introduir o difondre a la informació virus informàtics o qual qualsevol altre sistema susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 
El RESPONSABLE es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que vulnerin la joventut o l’infancia, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no siguin adequats per a la seva publicació.
 
En tot cas, ni aquest lloc web ni el RESPONSABLE, no seran responsables de les opinions abocades pels usuaris a través del blog o altres eines de participació que es puguin crear, segons el que disposa la normativa d’aplicació.
 
 

CAPTURA I TRACTAMENT DE DADES

Per utilitzar alguns dels Serveis, l’Usuari ha de proporcionar prèviament determinades dades de caràcter personal. L’empresa tractarà automàticament aquestes dades i aplicarà les mesures de seguretat corresponents, tot això en compliment del RGPD, LOPDGDD i LSSI. L’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de dades personals, així com a l’establiment de les finalitats prèviament establertes, en les condicions definides en la política de privacitat.

  • Formulari de contacte, on l’USUARI ha d’emplenar el camp de correu electrònic, assumpte i nom.
  • Formulari de subscripció, emplenant a l’USUARI els camps necessaris per a la subscripció a la web amb els camps de nom, i correu electrònic
  • Cookies de seguiment. En navegar per aquest lloc web, l’USUARI facilita automàticament al servidor web informació relativa a la seva adreça IP, data i hora d’accés, l’hiperenllaç que els ha reenviat, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat. Pots llegir més sobre aquest tema a la nostra política de cookies.
 
L’USUARI podrà donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats pel lloc web o de les dades facilitades per l’USUARI complint amb la normativa vigent en protecció de dades. Ja sigui subscrivint-se a aquest lloc web o en realitzar qualsevol comentari, l’usuari permet el tractament de les seves dades personals d’acord amb les nostres polítiques de privacitat. T‘informem que la informació dels nostres usuaris està protegida d’acord amb la nostra política de privacitat.
 
Mitjançant l’activació d’un formulari de subscripció, contacte o comentari, l’usuari entén i accepta que el RESPONSABLE tingui accés a les dades facilitades per l’USUARI formant un fitxer amb el nom “USUARIS WEB I SUBSCRIPTORS”.
 
El RESPONSABLE ha decidit externalitzar l’emmagatzematge per garantir que el proveïdor compleixi els més alts estàndards de seguretat, en nivells que EL RESPONSABLE no ha pogut oferir en servidors d’emmagatzematge propis. Actualment el servei d’emmagatzematge de dades es realitza a través de proveïdors especialitzats amb certificats de seguretat i sistemes anti-hacking.
 
 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

El RESPONSABLE per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Tots els drets reservats.

 
Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del RESPONSABLE serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
 
Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posar a disposició, la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del RESPONSABLE.
 
L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat del lloc web. Només podeu visualitzar els elements de la web sense possibilitat d’imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los al disc dur de l’ordinador o a qualsevol altre suport físic. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al lloc web.
 
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers redirigeixin directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal.
 
 

RESPONSABILITATS

El lloc web no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per la no disponibilitat del lloc web, –que realitzaran aturades periòdiques per manteniment tècnic– així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o afectius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 
No ens fem responsables dels productes adquirits en llocs web de tercers, ja siguin productes digitals i/o físics.
 
L’informem que no ens fem responsables de cap contingut de col·laboradors i/o usuaris publicats al lloc web. Incloent en aquest sentit articles, comentaris, continguts multimèdia o enllaços de tercers entre d’altres.
 
 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

El lloc web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, amb la finalitat de facilitar l’accés de l’usuari a la informació de les empreses col·laboradores i/o patrocinadores. En conseqüència, no ens fem responsables del contingut d’aquests espais web, ni es troba en una posició de garant i/o part oferint els serveis i/o informació que es pugui oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

 
A l’usuari se li concedeix un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal exclusivament per a ús privat i no comercial. Espais web que inclouen enllaços al nostre espai web (i) no podrà falsejar la seva relació ni afirmar que aquest enllaç ha estat autoritzat, ni incloure marques, noms, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra empresa; (ii) no podran incloure continguts que puguin ser considerats de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iii) no podrà enllaçar a cap pàgina del lloc web diferent de la pàgina principal; (iv) haurà d’enllaçar amb la pròpia adreça del lloc web, sense permetre que l’espai web que realitzi l’enllaç reprodueixi el lloc web com a part del seu lloc web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de l’espai web. El RESPONSABLE podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que retiri qualsevol enllaç a la nostra pàgina web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.
 
 

REPRESENTACIONS I GARANTIES

Els continguts i serveis oferts en aquest lloc web tenen una finalitat únicament informativa. Per tant, en oferir-los, no es dóna cap garantia ni representació en relació amb els continguts i serveis oferts en l’espai web, incloent, a títol enutiu però no limitativa, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud o comerciabilitat, excepte en la mesura en què aquestes representacions i garanties no puguin ser excloses per llei.
 
 

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús de l’espai web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili social del Responsable del Lloc Web.

 
En el cas que qualsevol disposició d’aquestes Condicions Generals d’Ús no resulti exempta o nul·la segons la legislació aplicable o com a conseqüència d’una decisió judicial o administrativa, aquesta inexistència o nul·litat d’aquestes Condicions Generals d’Ús no farà que aquestes Condicions Generals d’Ús siguin indignes o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, el compromís modificarà o substituirà aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, assoleixi l’objectiu i reclamació reflectits en l’estipulació original.
Carrito de compra
Ir arriba